การดื่มน้ำผักผลไม้ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไร ทำไมต้องดื่มเป็นประจำทุกวัน

การดื่มน้ำผักผลไม้ที่พึ่งผ่านกระบวนการคั้นมาสดใหม่นั้น ล้วนอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน และทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น ดับความกระหายได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันค่อนข้างดำเนินไปด้วยความเร่งรีบ ต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวก ความรวดเร็วต้องมาก่อนเป็นอันดับแรก จึงทำให้เกิดน้ำผักผลไม้แบบบรรจุกล่องพร้อมดื่ม หรือบางยี่ห้อก็บรรจุลงในขวดพร้อมดื่ม น้ำผลไม้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ น้ำผลไม้แบบคั้นสด คือ น้ำผัก ผลไม้ที่ได้จากการคั้นแบบสดๆพร้อมดื่มทันที โดยไม่มีการผสมสารปรุงแต่งใดๆลงไปเจือปนเลย รูปแบบนี้จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าน้ำผัก ผลไม้รูปแบบอื่น การดื่มน้ำผัก ผลไม้สดใหม่เป็นประจำจะช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น อีกทั้งยังเข้าไปช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของระบบย่อยอาหาร รวมไปถึงการชำระล้างสารพิษ ดีท็อกซ์ลำไส้ใหญ่ให้สะอาดไปในตัวอีกด้วย การทำน้ำผลไม้ดื่มเองที่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก เพียงแค่หาซื้อเครื่องปั่นน้ำผลไม้ที่เหมาะสมกับการใช้งานมาไว้ที่บ้านซักเครื่องหนึ่ง คุณก็จะได้น้ำผัก ผลไม้สดใหม่ไว้ดื่มเป็นประจำทุกวันกันแล้ว น้ำผลไม้แบบสำเร็จรูป หรือแบบพาสเจอร์ไรส์ คือ การนำน้ำผัก ผลไม้มาเข้าสู่ขบวนการถนอมอาหาร มีการใส่สารกันบูดเพื่อให้น้ำผลไม้มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น มีการปรับรสชาติ แต่งกลิ่นให้น่ารับประทานมากขึ้น ซึ่งน้ำผลไม้ประเภทนี้ยังจำแนกออกได้อีกหลายรูปแบบ ดังนี้ น้ำผลไม้ 100% คือ การนำเอาน้ำผัก ผลไม้ …